Loading...

Regulamin Himalaya Base Camp II Edycja 2018

1. Himalaya Base Camp 2018 to biwak, który odbędzie się w dniach 05-09.09.2018 r. w Kamieniołomie Snozka. GóraWdżar, Kluszkowce, mającym na celu przybliżenie uczestnikom Biwaku praktycznych zasad postępowania w trakcie górskich wypraw oraz biwakowania. Organizatorem Himalaya Base Camp 2018 jest Firma Extreme Time z siedzibą w Nowym Targu, Nip 735-248-07-12.
2. Uczestnikami Himalaya Base Camp 2018 mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod stałą opieką prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób, które:
a) wypełniły i przekazały Organizatorowi ankietę zgłoszeniową za pośrednictwem strony internetowej himalayabasecamp.pl lub e-maila info@himalayabasecamp.pl
b) otrzymał-a e-maila z potwierdzeniem rezerwacji,
c) uiściły opłatę ( zadatek) za udział w Himalaya Base Camp 2018 kwotę VerticalCamp 300 zł, a reszte uregulowały na miejscu.
Opłatę należy przekazać na konto: Extreme Time, Bank Millennium 72 1160 2202 0000 0003 2794 6517
3. W przypadku dużej ilości zainteresowanych Organizator może zorganizować kolejne w sezonie 2018 edycje Himalaya Base Camp. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w takim przypadku technicznych zmian do niniejszego regulaminu.
Jeśli uczestnik Himalaya Base Camp 2018 zrezygnuje z udziału z jakiejkolwiek przyczyny, organizator zwróci mu opłatę na następujących zasadach:a) rezygnacja zostanie zgłoszona do 15.08.2018 r. ; przysługuje zwrot 100% wartości wpisowego
b) rezygnacja nastąpi pomiędzy 15.08 a 25.08.2018 r.  przysługuje zwrot 50% wartości wpisowego
c) rezygnacja nastąpi po 25.08.2018 r. lub uczestnik nie weźmie udziału w Himalaya Base Camp 2018 nie przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo.
4.Każdy uczestnik Himalaya Base Camp 2018 przyjmuje do wiadomości, że w trakcie Wiszącego Biwaku realizowane będą praktycznie czynności związane z przedmiotem Himalaya Base Camp 2018, które mogą wiązać się z przypadkowymi drobnymi urazami, za które organizatorzy Himalaya Base Camp 2018 nie ponoszą odpowiedzialności.
5. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp 2018 zobowiązany jest ściśle stosować się do poleceń Organizatora oraz Instruktorów. Osoba nie stosująca się do poleceń przedstawicieli Organizatora może zostać usunięta z Himalaya Base Camp 2018 bez zwrotu wpisowego.
6.Osobie usuniętej z Himalaya Base Camp 2018 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.
7.Ze względów bezpieczeństwa uczestników i ze względów edukacyjnych Himalaya Base Camp 2018 jest biwakiem bezalkoholowym. Uczestnik spożywający alkohol, lub inne środki odurzające w trakcie Himalaya Base Camp 2018, a także uczestnik przybywający na Himalaya Base Camp 2018 pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może zostać usunięty z Himalaya Base Camp 2018 bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z Himalaya Base Camp 2018 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.
8. Przystępując do udziału w Himalaya Base Camp 2018 uczestnik deklaruje dobry stan zdrowia, umożliwiający mu udział w Himalaya Base Camp 2018. Wszelkie choroby lub dolegliwości, w tym w szczególności choroby i dolegliwości będące przeciwwskazaniami do znacznego wysiłku fizycznego, uczestnik zobowiązany jest zgłosić na piśmie Organizatorowi przed przystąpieniem do Himalaya Base Camp 2018. W takim przypadku Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w Himalaya Base Camp 2018. Dalsze roszczenia uczestnika wobec Organizatora są wyłączone.
9. W czasie Himalaya Base Camp 2018 każdy uczestnik zobowiązany jest do nadzoru i pieczy nad rzeczami i wyposażeniem uczestnika. Organizator w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników związane z kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem jakichkolwiek rzeczy, w tym wyposażenia uczestnika.
10. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp 2018 bierze w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp 2018 ma prawo uzyskać w siedzibie Organizatora szczegółowy program oraz informację o ryzykach związanych z udziałem w Himalaya Base Camp 2018.
11. Każdy uczestnik Himalaya Base Camp 2018 zobowiązany jest posiadać ciepłą odzież, odzież ochronną, a także inne wyposażenie osobiste tj. namiot, ciepły śpiwór, karimata właściwe do użycia w terenie. Szczegółowych informacji o wymaganiach dotyczących posiadanej odzieży i wyposażenia, uczestnik może uzyskać pod mailem info@himalayabasecamp.pl lub nr.telefonu 535-164-146.
12. Himalaya Base Camp 2018 organizowany jest w terenie otwartym ( skalnym) i w związku z tym jego przebieg jest uzależniony od warunków pogodowych istniejących w czasie Himalaya Base Camp 2018. Organizator nie gwarantuje żadnych konkretnych warunków pogodowych i nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne w okresie trwania Himalaya Base Camp 2018.
13. Organizator ma prawo w każdym czasie odwołać Himalaya Base Camp 2018 lub przerwać BIWAK, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe kontynuowanie Himalaya Base Camp 2018 nie będzie możliwe, lub wiązać się będzie z nadmiernym ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestników lub przedstawicieli organizatora. W przypadku odwołania lub przerwania Himalaya Base Camp 2018 ze wskazanych wyżej przyczyn Organizator zwróci Uczestnikom opłaty za udział w Himalaya Base Camp 2018, pomniejszoną o koszty organizacji Himalaya Base Camp 2018, które Organizator poniósł lub zobowiązany jest ponieść niezależnie od odwołania Himalaya Base Camp 2018. Określony powyżej zwrot opłaty wyczerpuje roszczenia uczestnika wobec Organizatora.
14. Uczestnictwo w Himalaya Base Camp 2018 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku, imienia i nazwiska w na stronie internetowej, w materiałach prasowych oraz wszelkich materiałach związanych z działalnością Organizatora o ile w/w wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska nie jest obraźliwe.
W razie gwałtownego załamania pogoda, które mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo oraz życie uczestników, Organizator może podjąć decyzje o rezygnacji spania na ścianie na rzecz noclegu w namiocie na terenie Base Campu.
15. Preferowane ubranie warstwowe na tak zwaną cebulkę. Pamiętamy o tym, że temperatura we wrześniu może być zmienna.
– buty do turystyki górskiej,
– bielizna termoaktywna
– skarpety 2x
– spodnie wierzchnie typu shoft-shell oraz typu gore-tex ( na deszcz)
– kurtka typu polar lub shoft-shell
– kurtka typy gore-tex
– sweter puchowy, kurtka primaloft lub puchowa,
– rękawiczki 2x cienkie oraz grube,
– ciepły spiwór,
– karimata,
– kominiarka,
– termos,
– ogrzewacze chemiczne,
– czapka 2x oraz bufka,
– plecak 45l,
– czołówka,
– zapasowe baterie,
– namiot (w razie gwałtownego załamania pogody)
16. Uczestnictwo w Himalaya Base Camp 2018 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych, podobnych działaniach Organizatorów.